dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BÁN BỘ 300 ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2017 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU - GIÁ 300K mien phi,tai lieu BÁN BỘ 300 ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2017 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU - GIÁ 300K mien phi,bai giang BÁN BỘ 300 ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2017 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU - GIÁ 300K mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/20/2017 12:06:49 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MÌNH ĐANG CÓ TRONG TAY RẤT NHIỀU ĐỀ THI THỬ TRONG CẢ NƯỚC(trên 200 đề) VÀ TÀI LIỆU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH 12 THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ RẤT RÕ ĐẸP VÀ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU BẰNG WORD TÙY CHỈNH SỬA.
1. Bộ đề thi: 200.000 đ. Cách thức gửi mail sau khi mình có đề mới cập nhật. Đảm bảo chất và lượng.
2. Bộ tài liệu luyện thi: 100.000đ. Mình gửi ngay tất cả.
(Nếu các bạn đồng nghiệp, quý phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu thì liên hệ với mình theo SĐT: 0942659792)


ĐỀ MINH HỌA(Đề thi có 40 câu / 5 trang)

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1: Có 4 dòng ruồi dấm thuộc 4 vùng địa lý khác nhau. Phân tích trật tự gen, người ta thu được kết quả sau: Dòng 1: ABFEDCGHIK; Dòng 2: ABCDEFGHIK; Dòng 3: ABFEHGIDCK; Dòng 4: ABFEHGCDIK. Nếu dòng 3 là dòng gốc, do 1 đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh 3 dòng kia theo trật tự là:
A.  B.  C.  D. 
Câu 2: Trong 1 điều tra có trên 1 quá trình thụ phấn, người ta ghi nhận sự có mặt của 80 cây có kiểu gen AA, 20 cây có kiểu gen aa, 100 cây có kiểu gen Aa trên tổng số 200 cây. Biết rằng cây có kiểu gen khác nhau đều có sức sống và khả năng sinh sản như nhau, quá trình cách li với quá trình lân cận và tần số đột biến coi như không đáng kể. Hãy cho biết tần số kiểu gen Aa sau 1 thế hệ ngẫu phối là bao nhiêu ?
A. 45,5% B. 25,76% C. 55,66% D. 66,25%
Câu 3: Trong quần thể người có 1 số thể đột biến sau:
Ung thư máu. 4. Hội chứng Claiphentơ. 7. Hội chứng tơc nơ
Hồng cầu hình liềm. 5. Dính ngón tay số 2 và 3. 8. Hội chứng Đao
Bạch tạng. 6. Máu khó đông. 9. Mù màu.
Những thể đột biến nào là thế đột biến NST?
A.  B.  C.  D. 
Câu 4: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, 1 gen quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết, phép lai  sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ:
A.  B.  C.  D. 
Câu 5: Dưới đây là tháp sinh thái biểu diễn mối tương quan về sinh khối tương đối giữa động vật phù du và thực vật phù du trong hệ sinh thái đại dương.
Sinh khối động vật phù du lớn hơn thực vật phù du vì:
A. Các thực vật phù du đơn lẻ có kích thước nhỏ hơn nhiều so với các động vật phù du
B. Các thực vật phù du có tốc độ sinh sản cao và chu kỳ tái sinh nhanh hơn so với động vật phù du.
C. Các động vật phù du chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn.
D. Các động vật phù du nhìn chung có chu kí sống ngắn hơn so với các thực vật phù du.
Câu 6: Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở ?
A. Kỉ Jura thuộc đại trung sinh.
B. Kỉ Triat (tam điệp) thuộc đại trung sinh
C. Kỉ Kêta (phần trắng) thuộc đại trung sinh.
D. Kỉ Đệ Tam (thứ ba) thuộc đại tân sinh.
Câu 7: Điểm giống nhau trong kỹ thuật chuyển gen với plasmid và với virut làm thể truyền là:
A. Thể nhận đều là e coli.
B. Protein tạo thành có tác dụng tương đương.
C. Các giai đoạn và các loại enzim tương tự.
D. Đòi hỏi trang thiết bị như nhau.
Câu 8: Sự điều hòa với operon lac ở E.Coli được khái quát như thế nào?
A. Sự phiên mã bị kìm hãm khi chất ức chế gắn vào vùng O và lại diễn ra bình thường khi chất ức chế làm bất hoạt chất cảm ứng.
B. Sự