dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài toan hh9 mien phi,tai lieu bài toan hh9 mien phi,bai giang bài toan hh9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/24/2016 8:10:18 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Ax; By là các tia vuông góc với AB( Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB). Qua điểm M thay đổi trên nửa đường tròn ( M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn lần lượt cắt Ax, By tại C và D.
a Chứng minh tứ giác ACMO nội tiếp.
b Chứng minh và 
c Xác định vị trí của M để: AC + BD đạt giá trị nhỏ nhất