dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BÀI THU HOẠCH BDTX mien phi,tai lieu BÀI THU HOẠCH BDTX mien phi,bai giang BÀI THU HOẠCH BDTX mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/5/2016 7:58:56 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015-2016
( Thời gian làm bài: 120 phút)Họ và tên……………………………………………………………………….....
Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………………
Đơn vị công tác:......................................................................................................


Câu 1. Đồng chí hãy nêu đặc trưng của mô hình trường học mới VNEN. Trong thời gian qua đồng chí đã triển khai áp dụng từng phần Mô hình trường học mới VNEN với những nội dung gì? Để triển khai đại trà dạy học theo mô hình trường học mới VNEN trong năm học 2016-2017, sắp tới đồng chí cần chuẩn bị những gì?
Câu 2. Đồng chí hiểu thế nào là môi trường học tập thân thiện? Hãy nêu những biện pháp để xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường Tiểu học.
Câu 4. Đồng chí hãy nêu mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học? Hãy chọn một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mà đồng chí sẽ tổ chức cho học sinh lớp mình và nêu các bước để tổ chức hoạt động đó ?

Bài làm