dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài thi thể dục trắc nghiệm mien phi,tai lieu bài thi thể dục trắc nghiệm mien phi,bai giang bài thi thể dục trắc nghiệm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/11/2009 4:14:22 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Trường THCS Trần Quốc Toản BÀI THI HỌC KỲ I (Năm học 2008-2009)
Tổ Thể Dục Môn học :Thể Dục. Thời gian:20 phút

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo


Đề :Em hãy chọn phương án A-B-C-D đúng nhất đánh dấu chéo vào ô thích hợp.
Câu 1:Cái quý nhất của một đất nước là gì?
A.Con người B.Tài nguyên C.Môi trường D.Cả 3 trường hợp trên
Câu 2:Cự ly chạy nhanh hiện nay áp dụng lứa tuổi phổ thông cơ sở nam và nữ là bao nhiêu?
A.30 m B.60 m C.100 m D.100 m và 200 m
Câu 3:Khi tập hợp hàng ngang, người chỉ huy hô:
A.Tập hợp 4 hàng ngang B.Thành 4 hàng ngang tập hợp
C.Không nói gì chỉ đưa tay hàng ngang D.Cả 3 trường hợp trên
Câu 4:Khi bước đều động tác đứng lại rơi vào chân nào?
A.Chân trái B.Chân phải C.Hai chân D.Cả 3 trường hợp trên
Câu 5:Cái vốn quý nhất của con người là gì?
A.Tuổi thọ B.Chiều cao C.Sức khoẻ D.Nòi giống
Câu 6:Trong kỹ thuật chạy nhanh có mấy giai đoạn:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 7:Trong chạy nhanh 100m có 67 vận động viên tham gia.Một đợt chạy có 8 VĐV tham gia .Như vậy có bao nhiêu đợt chạy?
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 8:Trong kỹ thuật nhảy cao giai đoạn nào quan trọng?
A.Chạy đà, giậm nhảy B.Trên không C.Rơi xuống D.Cả A,B,C
Câu 9:Thể dục thể thao xuất hiện từ giai đoạn nào trong lịch sử ?
A.Thời nguyên thuỷ B.Thời nô lệ
C.Thời chiếm hữu nô lệ D.Thời phong kiến
Câu 10:Trong kĩ thuật chạy nhanh giai đoạn nào quan trọng nhất ?
A.Xuất phát B.Chạy bền C. Giữa quãng D.Về đích
Câu 11:Maratông là người ở nước nào?
A. Pháp B.Mỹ C.Đức D.Ý
Câu 12:Cự ly chạy bền ở lứa tuổi phổ thông cơ sở hiện nay dành cho nam và nữ là:
A.400m B.800m C.500m D.800m và 1500m
Câu 13:Góc độ chạy đà trong nhảy cao là:
A.10 độ đến 20 độ B.12 đến 20 độ C.20 đến 40 độ D.20 đến 45 độ
Câu 14: Bản năng của con người sinh ra là:
A.Biết đi B.Biết nói C.Biết đi và biết nói D.Qua tập luyện
Câu 15:Trong kỹ thuật nhảy cao giai đoạn nào quan trọng nhất:
A.Chạy đà B.Giậm nhảy C.Trên không D.Rơi xuống đệm
Câu 16:Ở tư thế nghiêm,2 mũi chân và gót chân ở góc độ bao nhiêu?
A.15 độ B. 25 độ C. 35 độ D.45 độ


Câu 17:Điểm giống nhau ở giai đoạn quan trọng nhất trong chạy nhanh và nhảy cao là giai đoạn thứ mấy?
A. Giai đoạn thứ 1 B.Giai đoạn thứ 2 C.Giai đoạn thứ 3 D.Giai đoạn thứ 4
Câu 18:Khi giậm chân người chỉ huy hô:
A.Giậm chân tại chổ –giậm B.Giậm chân –giậm
C.Không hô gì D.Cả A và B
Câu 19:Trong các kỹ thuật nhảy cao em được học ở lớp 8 và 9 đó là kiểu nhảy:
A.Trục nghiêng B.Bước qua C.Uùp bụng D.Bật lưng
Câu 20:Khoảng cách giữa bàn đạp trước và bàn đạp sau là:
A.1 bàn chân B.2 bàn chân C.1 bàn chân rưỡi D.Sao cũng được
Học sinh hoàn thành bài tập vào bảng này:
A
B
C
D

1

2

3

4