dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài tập tiêng việt 5 mien phi,tai lieu bài tập tiêng việt 5 mien phi,bai giang bài tập tiêng việt 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/14/2013 10:16:33 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 2 NĂM HỌC 2012-2013
I/ TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất ) (5điểm)
Câu 1: Dấu hai chấm trong câu: “Áo dài phụ nữ có hai loại: áo dài tứ thân và áo dài năm thân.”có tác dụng gì ?
Báo hiệu một sự liệt kê.
Để dẫn lời nói của nhân vật.
Báo hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận đứng trước.
Báo hiệu bộ phận đứng trước giải thích cho bộ phận đứng sau.
Câu 2: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng ?
Giấy rách phải giữ lấy lề.
Thẳng như ruột ngựa.
Cây ngay không sợ chết đứng.
Thuốc đắng dã tật.
Câu 3: Từ vạt trong những câu thơ “ Những vạt nương màu mật và Những người Dáy, người Dao/ Đi tìm măng hái nấm/ Vạt áo càm thấp thoáng/ Nhuộm xanh cả trời chiều” là từ:
Từ đồng âm B. Từ đồng nghĩa C. Từ nhiều nghĩa D. Từ trái nghĩa
Câu 4: Những từ: vàng xuộm, vàng hoe, vàng ối, vàng vọng, vàng mượt, vàng tươi…được gọi là những từ
A. Từ đồng âm B. Từ đồng nghĩa C. Từ trái nghĩa D. Từ nhiều nghĩa
Câu 5: Trong các câu thơ sau, câu nào có sử dụng phép nhân hóa ?
Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi B. Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên. C. Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngã. D. Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.
Câu 6: Tìm từ đồng nghĩa với từ “bảo vệ”
Bảo bọc B. Bảo đảm C. Bảo trợ D. Bảo vật
Câu 7: Trong câu: “Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, làm bài đầy đủ.”có chủ ngữ là:
Thầy
Thầy khuyên chúng em
Thầy khuyên
Chúng em
Câu 8: Câu nào dưới đây dùng dấu phẩy chưa đúng ?
Từng đàn kiến đen, kiến vàng hành quân đầy đường
Nam thích đá cầu, đá bóng
Hoa mai, hoa đào là hai loài hoa đặc trưng của mùa xuân
Hoa huệ, hoa lan, tỏa hương thơm ngát.
Câu 9: Từ bảo có nghĩa là giữ, chịu trách nhiệm. trong những từ sau, từ nào không mang nghĩa như trên ?
Bảo hiểm B. Bảo vật C. Bảo toàn D. Bảo tồn
Câu 10: Thay từ bảo vệ trong câu: “Chúng bảo vệ môi trường sạch đẹp” bằng một từ đồng nghĩa với nó ?
Bảo tồn B. Bảo đảm C. Bảo toàn D. Bảo quản

I/ TỰ LUẬN (5điểm)
Đề bài: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp và di tích lịch sử. Hãy tả một trong những cảnh đẹp hoặc di tích lich sử đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất.
Bài làm:
..............................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………