dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài tập mien phi,tai lieu bài tập mien phi,bai giang bài tập mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/17/2013 12:42:55 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CÂU HỎI NGẮN Thời gian làm một câu 15 phút   BÀO CHẾ 1.      Rp[(tiêm tĩnh mạch)] Glucose                                       1500 gam Nước cất pha tiêm  vđ                  5 lít M.f.Injec - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên   2.      Rp: Natri clorid                                 500 gam Nước cất pha tiêm  vđ                5 lít M.f.Injec - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên   3.      Rp: Iod dược dụng                            5 gam Kali iodid                                  2 gam Ethanol 950                           Nước cất          aa     vđ       100 ml M.f.tinc - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên          4. Rp: Cloral hydrat                          5,0 gam Nước cất                                 4,5 ml Cồn bạc hà                             0,5 ml Siro đơn                              90,0 gam M.f.sir - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên         5. Rp: Dầu hạt đào                           15 gam Gôm arabic                            15 gam Siro gôm arabic                    30 gam Nước hoa cam                        15 ml Nước cất   vđ                       150 ml M.f.Potio - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên.         6. Rp: Sulfamid                                   3,0 g Kẽm oxyd                                 1,5 g Dầu cá                                       3,0 g Vaselin                               30,0 g M.f.Ung - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên.   7.      Rp: Cồn belladon                                       30 giọt Calci bromid                                                    4 g Bismuth carbonat                              5 g Gôm arbic                                       10 g Siro hoa cam                                   30 g Nước cất    vđ                                150 ml M.f.Potio - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên.   8.      Rp: Natri clorid                                             3.5 g Kali clorid                                            1.5 g Natri hydrocarbonat                          2.5 g Glucose                                            20 g M.f.p - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên. 9.      Rp : Lưu huỳnh kết tủa                            2 g Kali clorid                                       0.8 g Nước cất                                            2 ml Vaselin                                        8 g Sáp ong                       vd                                      M.f. Ung - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên. 10.Rp: Dầu cá                                     15 gam Gôm arabic                             15 gam Siro đơn                                 30 gam Nước hoa cam                          15 ml Nước cất   vđ                          150 ml M.f.Potio - Nêu nhận xét về dạng bào chế và các thành phần trong đơn - Xây dựng qui trình bào chế đơn trên.   CÂU HỎI NGẮN PHẦN QUẢN LÝ DƯỢC   1.      Trình bày cách phân loại các mức độ vi phạm, trách nhiệm thông báo và thực hiện thu hồi thuốc. 2.      Nêu các qui định về hủy thuốc 3.      Trình bày các qui định về quyền lợi và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh về chất lượng thuốc. 4.      Nêu trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng chống thuốc giả. 5.      Quyền và nghĩa vụ của người bán lẻ thuốc 6.      Quyền và nghĩa vụ của chủ cơ sở bán lẻ thuốc 7.      Những hành vi nghiêm cấm theo điều 9 Luật dược số 35/2005/Quốc hội 11 8.      Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam 9.      Kể các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược 10.Nêu các nội dung cần thiết để xin phép mở một đại lý bán thuốc.   CÂU HỎI NGẮN PHẦN HÓA DƯỢC   1.Trình bày định nghĩa, cách tính sinh khả dụng, và nêu các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng của thuốc, cho ví dụ minh họa. (20 phút) 2. Trình bày khái niệm về thời gian bán thải của thuốc và nêu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bán thải của thuốc, cho ví dụ minh họa. (15 phút) 3. Nêu các yếu tố liên quan đến sự phát sinh ADR. (15 phút) 4. Trình bày định nghĩa, cách phân loại ADR và nêu các biện pháp khắc phục ADR của thuốc, cho ví dụ minh họa. (20 phút) 5. Trình bày cách sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai. (20 phút) 6. Trình bày cách sử dụng thuốc cho phụ nữ