dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 mien phi,tai lieu Bài kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 mien phi,bai giang Bài kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/17/2012 12:00:20 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Họ và tên:………………………………………
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

 ĐIỂM


Lớp:………………………………………….
 MÔN ĐỊA 6KHOANH TRÒN VÀO CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
1/Trong các thành phần của không khí, khí Ô-xi chiếm tỉ lệ ?
a.21% b.1% c.78%
2/Trên bề mặt Trái đất, gió Tín phong hoạt động trong phạm vi nào ?
a.Từ xích đạo đến vĩ độ 300 Bắc và Nam. b.Từ vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo
c.Từ các vĩ độ 300 Bắc và Nam lên các vĩ độ 600 Bắc và Nam
3/Tầng khí nằm trên tâng đối lưu là tầng gì ?
a.Các tầng cao của khí quyển b.Tầng bình lưu.
4/Dụng cụ để đo độ ẩm của khong khí là:
a.Vũ kế b.Nhiệt kế c.Ẩm kế
5/Trong các tầng khí quyển, tầng nào sinh ra hiện tượng mây, mưa, sấm, chớp ?
a.Các tầng cao b.Tầng đối lưu c.Tầng Ozon
6/Khối khí nào được hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao ?
a.Khối khí lục địa b.Khối khí lạnh c.Khối khí nóng
7/Khi không khí càng cao thì lượng hơi nước chứa được trong không khí nhhw thế nào ?
a.Nhiều hơi nước b.Bảo hòa hơi nước c.Ít hơi nước
8/Công dụng của khóang sản năng lượng (nhiên liệu)?
a.Nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu
b.Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất
c.Nguyên liệu để sản xuất phân bón, đồ gốm sứ
9/Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa?
a.Bảo hòa hơi nước b.Gặp lạnh c. Cả hai ý trên
10/Ở miền Nam nước ta,năm nào cũng vậy từ tháng 5 đến tháng 10 đều có gió mùa Tây Nam thổi,đó là hiện tượng khí tượng gì?
a.Khí hậu b.Thời tiết c.Cả hai ý trên
11/Trên trái đất, các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm phần lớn tập trung ở :
a.Đới lạnh b.Đới nóng c.Đới ôn hòa
12/Dụng cụ để đo nhiệt độ là gì?
a.Ẩm kế b.Vũ kế c.Nhiệt kế
13/Trên bề mặt trái đất,các chí tuyến Bắc và Nam nằm ở những vĩ độ nào?
a.660,33’ Bắc và Nam b.230,33’ Bắc và Nam c.00
14/Sự thay đổi nhiệt độ của không khí tùy thuộc vào yếu tố nào?
a.Theo độ cao và vĩ độ địa lý
b.Vị trí gần hay xa biển
c.Cả hai ý trên
15/Các đường vòng cực Bắc và Nam nằm ở những vĩ độ nào?
a.660,33’ Bắc và Nam b.230,27’ Bắc và Nam c.00
16/Các mỏ đồng, chì, kẽm, thiếc, vàng, bạc ………. Gọi là:
a.Các mỏ khoáng sản nội sinh b.Các mỏ khóang sản ngoại sinh c.Cả 2 ý trên
17/Loại gió thổi thường xuyên ở hai đối lạnh là:
a.Gió tín phong b.Gió đông cực c.Gió tây ôn đới
18/Lượng mưa trung bình trong năm ở đới ôn hòa lá:
a.1000mm -2000mm b.500mm c.500mm-1000mm
19/Ở Bình Dương, ngày 20/3/08 người ta đo nhiệt độ 3 lần trong ngày được: 220C, 350C, 250C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày đó là bao nhiêu?
a.27,30 C b.27,40C c.27,50C
20/Dụng cụ để đo khí áp là gì?
a.Nhiệt độ b.Khí áp kế c.Vũ kếĐÁP ÁN
1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6C, 7A, 8B. 9C, 10A, 11B, 12C, 13B, 14C, 15A, 16A, 17B, 18C, 19A, 20B