dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Anh 6 mien phi,tai lieu Anh 6 mien phi,bai giang Anh 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 2:58:13 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  .
<$> Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số cho là :
Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  ?
<$> TCĐ là: 
Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng là?
<$> Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số cho là .
Cho hệ phương trình : ( I ) 
Xác định giá trị của m để nghiêm ( x0 ; y0) của hệ phương trình (I) thỏa điều kiện :
x0 + y0 = 1
<$> Giả sử hệ có nghiệm (x0;y0)
Ta có <=>
Để hệ đã cho có nghiệm m ≠ -2
Theo điều kiện bài ra ta có:

Thoả mãn điều kiện. Vậy  thì x + y =1
Cho hệ phương trình: 
a/ Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn x + y = -1.
b/ Tìm m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên
<$> 
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta có :

Hệ phương trình có một nghiệm duy nhất khi .
Khi đó nghiệm của hệ là : ()
a) x + y = -1
Kết hợp các điều kiện ta có m = - 23 là giá trị cần tìm
b) Hệ có nghiêm duy nhất là nghiệm nguyên khi  là các số nguyên
Vì m nguyên nên m + 5 là ước của 24 và 12 

Kết hợp điều kiện ta có