dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an 10 de on tap Toan cuoi nam lop 4 mien phi,tai lieu 10 de on tap Toan cuoi nam lop 4 mien phi,bai giang 10 de on tap Toan cuoi nam lop 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/25/2016 9:45:54 PM
Filesize: 0.45 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ÔN TẬP TUẦN 34 (CUỐI NĂM) ĐỀ 1
Bài 1: Rút gọn các phân số sau:

 = ……………………………………………… ;

= ; 

Bài 2: Quy các phân số :
a/ và .................................................................................................................................................................

b/ và
Bài 3: Hãy viết phân số và 2 thành hai phân số có mẫu số chung là 5.
......................................................................................................................................................................................
Bài 4: Tính : = ............................................................. ; ...................................................................
 = .............................................................................. ; =..........................................................
Câu58: Tìm X : X + ; X - ;  ; 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Bài 6:. Con bằng tuổi mẹ .Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Biết mẹ hơn con 48 tuổi ,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 175m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích của HCN đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ÔN TẬP CUỐI NĂM. ĐỀ 2
Câu 1: Tính:
…………………………………………………………… …………………………………………..

 ………………………………………………………… …………………………………………….
.Câu 2: Tính giá trị biểu thức:
a) b) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3: Tính rồi rút gọn:
 + - = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. …………………..

 : =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . . . .
Câu 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là là 4000m, chiều rộng bằng chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của sân vận động đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 480kg. Tính số gạo mối loại, biết rằng số gạo nếp bằng số gạo tẻ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Tổng của hai số là 231.Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÔN TẬP CUỐI NĂM. ĐỀ 3
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2110m2 = .... dm2 10 dm2 3cm2 = .... cm2
4 dm2 = .....cm2 1 m2 = ..... cm2
2 m2 = .....dm2 10 000 cm2 = ..... m2
34m2 = ....cm2 1997dm2 =..... cm2

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 25 x 432 x 4 ; b. 456 x 200 - 456 x 100
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 Xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
a) ; ; ; : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) ; ; ; : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 4 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Phân số bằng phân số nào dưới đây ?
A. B. C. D. 
b) Phân số nào dưới đây lớn hơn 1:
A. B. C. D. 
Bài 5 Tính rồi rút gọn phân số:

 + + = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

 + - = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

 - x = . . . . . . . . .